top of page

Om psykosyntesterapi

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för de som vägrar bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för de som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”  – R. Assagioli

Psykosyntesterapi hjälper dig att bli friare att agera istället för att enbart reagera. Att agera utifrån din verkliga vilja så du får nya möjligheter att ändra ditt sätt att tänka och handla. Denna integrativa terapimodell utvecklades av den italienska psykiatrikern Roberto Assagioli (1888 – 1974) och till­hör den humanistiska inrikt­ningen inom psykologin.

 

Den humanistiska personlightetsteorin lyfter fram det friska snarare än det sjuka i varje individ, och att det i varje problem finns ett frö till en personlig utveck­ling. Kännetecknande för psykosyntesterapi är att den kombinerar det traditionella västerländska psykologiska syn­sättet med ett djupare exist­entiellt perspektiv. Terapin införlivar även andra metoder och verktyg som till exempel mindfulness, gestaltterapi, ACT (Acceptance Commitment Thera­py), KBT (kognitiv bete­endeterapi) och inte minst empatisk kommunik­ation.

Inom psykosyntesen finns också ett spirituellt perspektiv som handlar om att utveckla sin potential och finna sin plats i världen. Frågor av karaktären ”Var det här allt?” och ”Rymmer inte mitt liv något mer?” kan bli början på en resa och ett sökande efter en fördjupad mening. Med hjälp av olika verktyg kan vi få kontakt med våra djupaste värden och hitta det som ger oss mening. På så sätt kan vi skapa äkta relationer till oss själva och andra.

Assagioli kom med tiden att alltmer lämna Freuds psykoanalytiska rörelse som han med bland andra Jung tidigt var engagerad i. Han upplevde metodiken alltför begränsad och fokuserad på det sjuka hos människan. En av psykosyntesens grundteser är att vi har en inneboende förmåga att leva det liv vi önskar och mår bra av.

Klicka  nedan läsa mer om psykosyntes eller lyssna på en intervju om psykosyntesterapi med den kände terapeuten Will Parfitt.

öppna händer
bottom of page