top of page

”From eternity… out of the past…
in the present… for the future…”

Roberto Assagioli

Dandelion Parachute Seed
Hem: Citat
Seagulls

Chant Egenian Terapi

Leg. Psykoterapeut (PDT/AFT/KBT)

Dipl. Psykosyntesterapeut PsA®
Beteendevetare

Vi ställs dagligen inför val. Vad för sorts människa vill jag bli? Vilken väg vill jag gå? Hur du lever i din vardag påverkar inte bara dig, utan också människor omkring dig. Och i förlängning påverkar det världen.

 

Jag är legitimerad psykoterapeut specialiserad inom affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi (AFT) samt diplomerad psykosyntesterapeut PSA®. Jag arbetar på Hälsans Hus i centrala Stockholm (Slussen) eller online. I botten är jag beteendevetare med en fil. kand. i psykologi från Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Detta bidrar till ett holistiskt perspektiv i terapin, där både empati och evidens samarbetar.

 

I arbetet till förändring använder jag effektiva psykoterapeutiska metoder och tekniker utifrån en relationell psykodynamisk referensram och KBT. I ständig närvaro av både hjärna och hjärta. Terapins delmål mot självförverkligande är ofta en tydligare inre vilja, större självmedkänsla, och förståelse för konflikter och känsloliv.

För att vara dig behjälplig möts vi där du befinner dig idag. Vi arbetar tillsammans med det som skaver i livet och nystar upp det trassel som ställer till det. Med en större medvetenhet om dig själv kan ett förverkligande och din sanna potential träda i kraft.

Kontakta mig idag och ta första steget till förändring!

Hem: Om terapi

Vad du kan förvänta dig när du besöker mig

Det finns många anledningar att gå i psykoterapi och fokusera på att komma vidare i livet. Och livet är inte alltid lätt att leva. Som psykoterapeut möter jag problem av olika slag. Tillsammans utforskar vi alternativa förhållningssätt som gör det möjligt för dig att hitta ett inre lugn och mer glädje.

I terapin undersöker vi tillsammans inre föreställningar, känsloreaktioner och relationsmönster för att skapa förståelse kring de svårigheter som du upplever idag. Jag använder mig av en integrativ psykoterapeutisk metod (AFT och KBT) som utgår från dina behov och ger en bättre självförståelse samt uppmuntran till att skapa nya attityder, beteenden och känslor kring din livssituation. I terapin jobbar vi såväl med tankar, som med kropp och känslor. En del av de övningar vi jobbar med kan du också ta med dig hem så du kan fortsätta ditt arbete på egen hand.

Målet med terapin är att lära känna dig själv som den du är, kunna göra aktiva val för att förändra saker i ditt liv, och leva i balans och harmoni med ditt sanna jag. I mötena väljer du att utforska aspekter av din historia, nuet och din framtida längtan. Inte alltid i kronologisk ordning, utan allteftersom du är redo att arbeta djupare med det som väcks inom dig.

 

Det är viktigt att poängtera att terapi inte är en "quick fix" eller ett magiskt piller. Terapi är en individuell process (som kan ta tid) och som kräver sitt arbete. Men i slutet av dagen så är det de små förändringarna i självförstörande beteenden och hantering av känslor så som sorg, rädsla och smärta som kan ge livsförändrade resultat.

Two Dried Leaves

Tjänster

Det spelar ingen roll om problemen känns stora eller små - all terapi är individuellt anpassad för att möta ditt behov. I våra första möten pratar vi även om ett upplägg om hur mycket eller lite vi ska ses.

Jag erbjuder givetvis terapi online till alla som önskar det, och på den digitala plattform som du själv känner dig mest bekväm med.

Du kan läsa mer om AFT här och om psykosyntesterapi här.

Terapi pratbubblor

Boka ett första förutsättningslöst möte så utforskar vi tillsammans om den här terapin är den rätta vägen för dig.

Avbokningspolicy

Vid förhinder (oavsett orsak) ringer eller sms:ar du din avbokning minst 1 arbetsdag (24 timmar) innan utsatt tid om vi inte kommer överens om något annat. Vid sen avbokning och uteblivit möte sker debitering oavsett anledning.

Hem: Tjänster

Kontakt

Kontakta mig genom att fylla i formuläret för

mer information, eller för att boka ett möte.

Chant_BW.jpg

Hälsans Hus

Fjällgatan 23 B
SE - 116 28 Stockholm

  • twitter
  • instagram

Tack för ditt meddelande!

Hem: Kontakt
bottom of page